051 247 419 rzzzs@blic.net Вука Караџића 4, Бања Лука 08:00-16:00

Пројекат

Израда Студије за проглашење Споменика природе „Велика пећина“

Назив пројекта Израда Студије за проглашење Споменика природе „Велика пећина“
Врста документа Стручна основа – студија
Циљ пројекта Заштита спелеолошког објекта
Година израде 2014.

Подземни хоризонтални облик карстног рељефа. Састоји се од једног, пространог канала, који се грана на неколико споредних. Пећина је фосилни остатак некадашњег подземног тока и има пећински накит бизарних и интересантних форми и облика, мећу којим се посебно истичу бигрене каде. По дужини подземних канала ова пећина је једна од најдужих на простору Републике Српске. У спелеолошком систему се налази и јама Звонуша, која је, иако мале дубине специфичног облика. Велика пећина такође представља и јединствено станиште у којем живи риба гаовица.