051 247 419 rzzzs@blic.net Вука Караџића 4, Бања Лука 08:00-16:00

Пројекат

Израда Студије за проглашење Споменика природе „Пећина под липом“

Назив пројекта Израда Студије за проглашење Споменика природе „Пећина под липом“
Врста документа Стручна основа – студија
Циљ пројекта Заштита спелеолошког објекта
Година израде 2014.

Поткапински облик карстног рељефа са два отвора повезана кратаким каналом. Као један од карактеристичних крашких облика, некадашње станиште људи и археолошки локалитет са материјалним артефактима, овај објекат представља археолошко геонасљеђе. На хоризонталној стијени отвора поткапине налазе се палеолитски цртежи димензија 100 х 70 цм, који према резултатима истраживања представљају најстарије на простору  Републике Српске. У двије сонде копане испред отвора пронађени су и остаци пећинског медвједа (Ursus spelaeus).