051 247 419 rzzzs@blic.net Вука Караџића 4, Бања Лука 08:00-16:00

Пројекат

Израда Студије за проглашење Споменика природе „Пећина Ђатло“

Назив пројекта Израда Студије за проглашење Споменика природе „Пећина Ђатло“
Врста документа Стручна основа – студија
Циљ пројекта Заштита спелеолошког објекта
Година израде 2012.

Подземни хоризонтални и вертикални облик карстног рељефа, развијен у неколико нивоа. Од пространог улаза пећина је развијена у више канала који су фосилни остаци некадашњег воденог тока. На појединим мјестима канала доњег нивоа, налазе се атрактивне бигрене каде и интересантан пећински накит. Ниједна до сад откривена пећина у Републици Српској нема тако разгранате подземне канале, ни толики број бигрених када које испуњавају поједине канале у цјелости. Такође се ријетко срећу веома развијене калцитне игличасте форме накита.