051 247 419 rzzzs@blic.net Вука Караџића 4, Бања Лука 08:00-16:00

Пројекат

Израда Студије за проглашење Подручја за управљање ресурсима “Универзитетски град“

Назив пројекта Израда Студије за проглашење Подручја за управљање ресурсима “Универзитетски град“
Врста документа Стручна основа – студија
Циљ пројекта Заштита подручја
Година израде 2012.

Комплекс Универзитетски град представља створену вриједност. Настао је као аустроугарска ка­сар­на у ширем центру Бањалуке. Пројектован је у мјешовитом стилу, комбиновањем пејзажног израза са мањим учешћем геометријског стила. Представља најзначајнији парковски простор у Ба­њалуци.

Због богатства дендрофлоре и орнитофауне, пејзажне атрактивности, еколошке функције, култу­рно-историјских вриједности и васпитно-образовног значаја, предложен је за заштиту.

Напомена: Подручје је 2016. године заштићено под називом Споменик парковске архитектуре «Универзитетски град».