051 247 419 rzzzs@blic.net Вука Караџића 4, Бања Лука 08:00-16:00

Пројекат

Израда Студије за проглашење Парка природе „Лисина-Шибови“

Назив пројекта Израда Студије за проглашење Парка природе „Лисина-Шибови“
Врста документа Стручна основа – студија
Циљ пројекта Заштита подручја
Година израде 2014.

Велика разноврсност биљног и животињског свијета омогућила је развој изузетно богатог и раз­но­врсног свијета гљива, тако да је на Лисини у досадашњим истраживањима пронађено и детер­мини­са­но 1.429 врста гљива. То је драгоцјено природно богатство. Поређења ради, цјелокупна флора гљива Швајцарске, без породице красница Russulaceae, има само 2.226 врста.

У оквиру тога, својим изванредним општим диверзитетом гљива, као и присуством великог броја ријетких врста, посебно се истиче подручје издвојено као Посебни резерват природе Лисина. На подручју Посебног резервата идентификовано је 60 врста које се могу сматрати ријетким и угроженим, јер се налазе на црвеним листама већине европских земаља. Поред тога,  у резервату је евидентирано шест врста са црвене листе ријетких и за­шт­ићених врста према Бернској конвенцији.