051 247 419 rzzzs@blic.net Вука Караџића 4, Бања Лука 08:00-16:00

Пројекат

Израда Студије за проглашење Заштићеног станишта „Тишина“

Назив пројекта Израда Студије за проглашење Заштићеног станишта „Тишина“
Врста документа Стручна основа – студија
Циљ пројекта Заштита подручја
Година израде 2019.

Мочварно-барски комплекс Тишина код Шамца чине мочваре и баре Мала Тишина, Велика Тишина (по којој је цијели комплекс назван Тишина), бара Одмут и повремени водоток Жандрак. Овај комплекс представља једну од данас малобројних континенталних природних бара и мочвара у плавном подручју ријеке Саве, која је значајан фактор хидролошке стабилности и заштите од поплава, али и важно станиште за бројне врсте биљног и животињског свијета, од којих се многе налазе у додацима ЕУ Директиве о стаништима и Директиве о птицама.

Бара Одмут представља једно од најзначајнијих мјеста за одмор птица на миграционом путу кроз Републику Српску. На овом локалитету забиљежене су десетине, па и стотине птица, попут јата чапљи, црне роде, чапље кашикаре, шљукарица и других врста, која током јесење миграције прекрију бару приликом одмора и потраге за храном. У широј околини баре пронађена је и колонија чапљи – гакова, а забиљежено је и гњежђење патке њорке и риђоглаве патке, што је јако значајно, јер се ради о ријетким и угроженим врстама.