051 247 419 rzzzs@blic.net Вука Караџића 4, Бања Лука 08:00-16:00

Пројекат

Израда Студије за проглашење Заштићеног станишта „Гостиљ“

Назив пројекта Израда Студије за проглашење Заштићеног станишта „Гостиљ“
Врста документа Стручна основа – студија
Циљ пројекта Заштита подручја
Година израде 2021.

Заштићено станиште “Гостиљ” налази се на територији Града Добоја и обухвата површину од 131,97 ha. Значајно је као станиште траве иве (Teucrium montanum), што је и основна вриједност подручја. Иако није ри­јетка на нашим просторима, на том мјесту има посебан значај. Вјеровање да трава, убрана на Гостиљу на празник Усјековања главе Светог Јована Крститеља, 11. септембра, има чудотворне мо­ћи, обичај њеног брања и то подручје чини јединственим. Значајно је напоменути да је овај обичај под називом “Брање траве иве на Озрену” уврштен 2018. године на УНЕСКО Репрезентативну листу свјетског нематеријалног културног насљеђа човјечанства. Ријеч је о међународном статусу заштите из области културног насљеђа, који овдје има директну везу са заштитом природе. Обичај брања траве иве ће се очувати онолико колико се очувају њена станишта на Озрену.

Поред траве иве, флористичким истраживањима, на овом површином малом подручју Гостиља као једном од врхова планине Озрен, утврђено је богатство биљним врстама, од којих су поједине ријетке и значајне врсте. Најзначајнији је новооткривени локалитет врсте Pontechium maculatum, која у Републици Српској има статус строго заштићене дивље врсте. Поред ње, на Гостиљу је идентификовано осам врста заштићених Уредбом о строго заштићеним и заштићеним биљним врстама.