051 247 419 rzzzs@blic.net Вука Караџића 4, Бања Лука 08:00-16:00

Пројекат

Израда Студије за проглашење Заштићеног културног пејзажа „Бардача-Доња Долина“

Назив пројекта Израда Студије за проглашење Заштићеног културног пејзажа „Бардача-Доња Долина“
Врста документа Стручна основа – студија
Циљ пројекта Заштита спелеолошког објекта
Година израде 2007.

Мочвара Бардача и археолошки локалитет Доња Долина налазе на сјевероистоку Лијевча поља, између Саве на сјеверу и Врбаса на истоку. Подручје предвиђено за заштиту већим дијелом припада територији општине Србац, а мањим дијелом општини Градишка. Подручје заштићеног комплекса има тростепени режим заштите са укупном површином од око 3.800 хектара.

Заштићено подручје ће се састојати од два дијела: природног резервата Бардача  и археолошког локалитета Доња Долина. Основна вриједност мочварног подручја Бардаче је орнитофауна. Истраживањима је забиљежено присуство око 200   врста птица. Бардача је 2. фебруара 2007. године Рамсарском конвенцијом проглашено мочварним подручјем од свјетског значаја. Констатоване су и значајне групе бескичмењака, водоземаца, риба, гмизаваца, и сисара. Археолошким истраживањем Доње Долине регистровано је 27 праисторијских, 4 античка и 14 средњовијековних локалитета.