051 247 419 rzzzs@blic.net Вука Караџића 4, Бања Лука 08:00-16:00

Пројекат

Елаборат о стању објеката и простора тврђаве Кастел у Бањалуци за израду пројекта реконструкције и ремоделације

Назив документа
ЕЛАБОРАТ О СТАЊУ ОБЈЕКАТА И ПРОСТОРА ТВРЂАВЕ КАСТЕЛ У БАЊАЛУЦИ
ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И РЕМОДЕЛАЦИЈЕ
Врста документа
Студија
Носилац израде
Републички завод за заштиту културно–историјског и природног насљеђа РС
Наручилац
Град Бањалука
Учесници
Милијана Окиљ, дипл.инж.арх.
Мр Радован Белеслин, дипл.инж.грађ.
Љубица Срдић, проф. археологије
Јелена Савић, дипл.инж.арх.
Сњежана Глигорић, дипл. етнолог–антрополог
Година израде документа
2007

Тврђава Кастел је историјско језгро града Бањалуке, мјесто њеног оснивања и кроз историјске епохе окосница градског развоја. Ова репрезентативна, велика и по много чему јединствена тврђава не заслужује стање у којем се данас налази – са обрушеним и зараслим бедемима, полусрушеним кулама, затрпаним пролазима те разрованим стазама. Служба заштите културних добара већ деценијама покушава да Кастелу обезбиједи квалитетнији изглед, разноврсне садржаје и оно мјесто у слици Бања Луке које му по историјском и урбанистичко– градитељском значају припада. Свеобухватних захвата у смислу његове ревитализације, осим на нивоу пројекта, заправо није било.

Кастел је рјешењем Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног наслијеђа БиХ бр. 726/50 из 1950. године проглашен добром културноисторијског наслијеђа прве категорије. Тврђава Кастел је проглашена Националним спомеником БиХ 2004.

Елаборат даје преглед стања и предложених интервенција на објектима и просторима у Кастелу (укупно 33 позиције – 6 кула, 9 бастиона, бедеми, пролази и објекти).

Археолошка ископавања вршена су у тврђави у неколико наврата: од 1971. до 1974, осамдесетих година ХХ вијека, 1998. и 2001. године, али она није у потпуности археолошки истражена. Документ даје смјернице пројектантима за активности у зонама познатих археолошких локалитета, као и услове за радове на локацијама на којима су очекивани нови налази.