051 247 419 rzzzs@blic.net Вука Караџића 4, Бања Лука 08:00-16:00

Пројекат

Архитектонско-грађевински пројекат обнове Бегове куће у Требињу

Назив пројекта АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ ОБНОВЕ БЕГОВЕ КУЋЕ У ТРЕБИЊУ
Врста документа Главни пројекат
Носилац израде Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа Републике Српске у сарадњи са АД “ГРАЂЕЊЕ” Источно Сарајево
Наручилац Фондација “Центар за развој физичке и духовне културе”, Требиње
Рад на терену
мр Милијана Окиљ, дипл. инж. арх.
Сњежана Глигорић, дипл. етнолог-антрополог
мр Вања Шотра-Дурсун, дипл. сликар-графичар
Михаило Ружић,  дипл. инж. арх.
Архитектонска фаза
мр Милијана Окиљ, дипл. инж. арх, одговорни пројектант
Јелена Савић,  дипл. инж. арх, сарадник
Гордана Радић, дипл. инж. арх, сарадник
Конструктивна фаза мр Радован Белеслин, дипл. инж. грађ.
Електро-фаза Дарко Клак, дипл. инж. електротехнике
Хидроинсталације Горан Ракић, дипл. инж. арх.
Година израде пројекта 2006.
Период реализације Није реализован

Некадашњи љетниковац богате муслиманске породице Ресулбеговића био је лоциран у Бреговима на мјесту гдје се Требишњица шири у четири рукавца настављајући ток кроз поље.

На основу расположиве документације утврђено је да је објекат шездесетих година прошлог вијека девастиран и да се приступило санацији приликом које је дошло до измјена посебно у ентеријеру. У тренутку рушења 1992. године у ентеријеру је било врло мало аутентичних елемената. Комплекс се састоји од три објекта повезана огромним зидом који уједно затвара и двориште. У посљедњој санацији дозидан је анекс на западној страни уз ресторан што је нарушило изглед комплекса.

Изради пројекта реконструкције предходили су истраживачки радови – праћена је историја споменика од његовог настанка те посебна пажња усмјерена на најзначајније фазе изградње.

Циљ интервенција предвиђа реконструкцију објекта те најбоље могуће изражавање вриједности и оспособљавање за актуелне потребе не нарушавајући споменичке вриједности. Интервенцијама предвиђеним у пројектној документацији у потпуности су испоштовани хоризонтални и вертикални габарити, аутентичан материјал и технике градње са посебним нагласком на враћање аутентичног изгледа.

Мјесто и остаци градитељске цјелине Ресулбеговића куће уврштени су на Листу националних споменика Босне и Херцеговине јула 2006. године.