На интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију објављена је радна верзија Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о заштити животне средине. Примједбе и сугестије могуће је доставити у року од 15 дана од објављивања.

Радна верзија је доступна на линку:

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mgr/PAO/Pages/U_proceduri.aspx