Данас је одржана online презентација Модула базе заштићених подручја са геопросторном функционалношћу и таксономском компонентом у склопу Информационих система заштите природе у Босни и Херцеговини (ИСЗП Републике Српске и ИСЗП Федерације БиХ), у организацији Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), уз сарадњу са Фондом за заштиту околиша Федерације БиХ и Републичким заводом за заштиту културно-историјског и природног насљеђа.

У име GIZ-а, излагање о пројекту имала је Азра Велагић-Хајрудиновић, док је активности за потребе развоја ових модула, који се састоје од базе података и апликација, презентовао Владимир Ступар из НВО Арбор Магна из Бањалуке. Између осталих, испред Завода, присутним се обратио и Драган Ковачевић, начелник Одјељења за заштиту природног насљеђа.

Као један од најважнијих циљева, имплементирана је геопросторна функционалност (ГИС).  Модули су развијени у складу са Inspire директивом ЕУ за тему заштићена подручја, као и по Darwin Core стандарду о размјени информација о биодиверзитету. Развој компонената базиран је Open Source програмима. Апликација, односно кориснички портал ових модула биће доступан након што се прецизно дефинише ниво података који ће бити доступан јавности, што ће, у форми обавјештења, бити објављено на интернет страници Завода.

Модул заштићених подручја природе Републике Српске развијен је као једна од компоненти Информационог система заштите природе, а све информације приказане у модулу настале су на основу података Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа. Апликација, односно кориснички интерфејс састоји се од података са геопросторном функционалношћу, са могућности избора три различите подлоге (топографија, терен и сателит). Омогућена је претрага података по различитим атрибутима, као што су назив, категорија заштићеног подручја и општина на којој се налази, а на почетној страници модула налази се и табеларни приказ са основним информацијама о свим заштићеним подручјима.

Пилот модул о распрострањену 100 изабраних (примјерних) врста представља примјер на коме су може видјети повезаност просторне (ГИС) и таксономске компоненте Информационог система. Наиме, база ИС-а са својом просторном структуром, као и хоризонталним и вертикалним развојем појединих компоненти, које се могу преклапати али и самостално функционисати, представља основу на којој ће се развијати и надограђивати сви модули.

Иначе, основна база, односно портали Информационих система заштите природе за два ентитета покренути су 2018.године у склопу под-пројекта “Регионална мрежа за управљање информацијама о биодиверзитету и извјештавање (BIMR 1)“ Отвореног регионалног фонда за Југоисточну Европу – Биодиверзитет (ORF-BD), финансираног од стране њемачког Савезног министарства за економску сарадњу и развој (BMZ) у имплементацији Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, те подржани од стране Министарства спољње трговине и економских односа БиХ, Федералног министарства околиша и туризма и Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске.

Даља подршка настављена је у периоду јули, 2019 – децембар, 2020.године у склопу под-пројекта BIMR 2, Отвореног регионалног фонда за Југоисточну Европу – Имплементација уговора из области биодиверзитета. Надоградњом ИСЗП-а, развијен је Модул базе заштићених подручја са геопросторном фунционалношћу и таксономска компонента од стране НВО Арбор Магна из Бање Луке.

Будуће руковођење, надоградња и развој ИСЗП-а се уступа Фонду за заштиту околиша ФБиХ и Републичком заводу за заштиту културно-историјског и природног насљеђа РС као крајњим корисницима. За ове потребе, 4. децембра 2020. године одржана је обука за запослене у Заводу о административном дијелу ових модула ИСЗП-а. Током цијелог периода развоја компоненти, стручни тим Завода је припремао потребне податке, а у каснијој фази учествовао кроз приједлоге и сугестије одабраних рјешења, визуелног идентитета и функционалности.