Протеклог викенда у Шамцу одржан је девети по реду Орнитофестивал, у организaцији Орнитолошког друштва „Наше птице“ и Друштва за истраживање и заштиту биодиверзитета.  Тема овогодишњег Орнитофестивала била је: “Значај обнављања малих мочварних станишта за опстанак птица”.

На конференцијском дијелу фестивала представљена су различита искуства о процесима рестаурације и активног управљања стаништима. Тренд нестаjaња влажних станишта је глобални  проблем. Баре, мочваре, поплавне ливаде и код нас су најугроженији екосистеми, којима је потребно посветити посебну пажњу. Таква станишта представљају микро-центре биодиверзитета који имају велику и незамјењиву еколошку функцију. Да би се очувала оваква станишта, неопходна је примјена активних мјера управљања, спречавање сукцесија, еутрофикације и нарушавање воденог режима. На стаништима која су већ изгубљена или се налазе у терминалној фази, потребно је радити на рестаурацији.

Презентована искуства колега из земље и региона драгоцјена су за будуће активности Завода и управљача појединих заштићених подручја у Републици Српској.

На овом Фестивалу, представници Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа узели су активно учешће кроз презентацију стручног рада и учешћем у дискусији. У оквиру фестивала, отворена је изложба фотографија о птицама Заштићеног станишта „Тишина“, чији су саставни дио фотографије из архиве Завода.