У оквиру процедуре проглашења некрополе стећака културним добром од великог значаја, прошле седмице извршен је обилазак и евиденција појединачних споменика некрополе стећака Сватовско гробље, у Моринама, општина Невесиње.

Некропола стећака Сватовско гробље у Моринама броји 59 стећека, оријентисаних З-И и С- Ј. Споменици су врло добро клесани, а неки су дјелимично утонули или оштећени услијед дјеловања времена. Уз све то је некропола, нажалост, пресјечена путем. Стећци су сврстани у низове, а оријентисани по два правца. Украшене су двије плоче, 15 сандука и четири сљемењака. Поред широког репертоара украса, фигуралних представа, оригинилних сцена турнира и лова,  оно по чему је ова некропола посебно значајна јесу народна предања испреплетена око ње, која  на  свјетло дана износе нематеријалну димензију средњовјековне сепулкралне баштине.