Упркос ситуацији са вирусом корона, настављене су активности на изради докумената којима се управља заштићеним подручјима у Републици Српској.

Тако су ове године, Планове управљања за десетогодишњи период од 2020. до 2030. године, добила два заштићена подручја: Споменик природе “Пећина Орловача” и Заштићено станиште “Громижељ”. План управљања завршен је и за Споменик парковске архитектуре “Универзитетски град” и он је упућен надлежном органу на усвајање.

Преглед свих до сада усвојених планова управљања, али и основих података о управљачима заштићених подручја те подзаконских аката из области управљања:   https://nasljedje.org/upravljanje-zasticenim-podrucjem/

Управљачи појединих заштићених подручја, реализовали су конретне активности, на основу акта о заштити или управљачког документа. Тако је у Заштићеном станишту „Тишина“ у Шамцу извршено обиљежавање граница заштићеног подручја, што је једна од обавеза управаљача из Одлуке о заштити овог подручја. Укупно 12 табли постављено је као резултат сарадње општине Шамац, Цивилне заштите ове локалне заједнице и Друштва за истраживање и заштиту биодиверзитета. Консултације око позиције и дизајна табли обављене су са Републичким заводом за заштиту културно-историјског и природног насљеђа.

Национални парк „Дрина“ током овог мјесеца завршио је и пустио у употребу планинарску стазу Бијеле Воде – Стублић – Шарена буква. Ради се о пројекту који је започет прошле године а односи се на пројектовање, уређење и маркирање туристичких, планинарских и рекреативних стаза на читавом подручју Парка, који се налази на територији општине Сребреница. Опшириније: https://npdrina.com/pustena-u-upotrebu-planinarska-staza-bijele-vode-stublic-sarena-bukva/

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију на интернет страници објавило је Јавни позив пројекта Европске уније потенцијалним корисницима бесповратних средстава за подршку инвестицијама у руралном туризму, а на која се, између осталих могу пријавити и управљачи заштићених подручја.

​Ријеч је о пројекту Европске уније под називом EU4AGRI вриједном 2,55 милиона КМ, чији је циљ развој економских активности у руралним подручјима, стварање нових и очување постојећих радних мјеста, те очување природне и културне баштине, одговарајући уједно и на потребе за опоравком од кризе проузроковане COVID-19 пандемијом. Крајњи рок за подношење пријава је 21. децембар 2020. године. Више информација на: https://vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mgr/media/vijesti/Pages/Javni-poziv-potencijalnim-korisnicima-bespovratnih-sredstava-za-podrsku-investicijama-u-ruralnom-turizmu-.aspx