На интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске објављена је Радна верзија Стратегије заштите животне средине Републике Српске 2022-2032. Рок за достављање примједби и сугестија је 15 дана од дана објављивања.  

Опширније:

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mgr/PAO/Pages/Javni_uvid.aspx