Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију обавјештава јавност да је на Порталу Владе Републике Српске објављен Приједлог одлуке о проглашењу Споменика природе „Пећина Мокрањска Миљацка“ и Студија заштите. Ово министарство спроводи поступак јавног увида који ће трајати 30 дана од дана објављивања. Истовремено, Општина Пале, на чијој се територији налази локалитет, омогућиће заинтересованој јавности увид у документе на огласној табли у згради Административне службе општине у истом временском периоду.

Документи су доступни на адреси: https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mgr/PAO/Pages/Javni_uvid_-_zastita_prirode.aspx

Студију заштите – стручну основу за проглашење Споменика природе „Пећина Мокрањска Миљацка“ израдио је Републички завод за заштиту културно – историјског и природног насљеђа, сходно члану 62. Закона о заштити природе (“Службени гласник РС” бр. 20/14).