Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију обавјештава јавност да је на Порталу Владе Републике Српске објављен Приједлог одлуке о проглашењу Споменика природе „Врела Сане“ и Студија заштите. Ово министарство спроводи поступак јавног увида који ће трајати 30 дана од дана објављивања. Истовремено, Општине Мркоњић Град и Рибник, на чијим се територијама налази локалитет, омогућиће заинтересованој јавности увид у документе на огласној табли у зградама Административне службе града у истом временском периоду.

Документи су доступни на адреси: https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mgr/PAO/Pages/Javni_uvid_-_zastita_prirode.aspx

Иницијативу за заштиту подручја поднио је Центар за животну средину, док је Студију заштите – стручну основу за проглашење Споменика природе „Врела Сане“ израдио Републички завод за заштиту културно – историјског и природног насљеђа.