Путем интернет странице Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске обавјештена је заинтересована јавност да је ово министарство израдило  Нацрт Стратегије заштите животне средине Републике Српске 2022-2032 и донијело Одлуку о спровођењу поступка стратешке процјене утицаја на животну средину за Стратегију заштите животне средине Републике Српске за период 2022-2032 године.

У складу са Одлуком о спровођењу поступка стратешке процјене утицаја на животну средину за Стратегију заштите животне средине Републике Српске за период 2022-2032 године, припремљен је Извјештај о стратешкој процјени утицаја на животну средину за Стратегију заштите животне средине Републике Српске 2022-2032.

Ови документи стављени су на јавни увид и доступни су на сљедећем линку:

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mgr/PAO/Pages/Javni_uvid.aspx