051 247 419 rzzzs@blic.net Вука Караџића 4, Бања Лука 08:00-16:00

Мокрањска Миљацка, Прача, Тара, Орјен, Тишина – Нова заштићена подручја у Републици Српској

Мокрањска Миљацка, Прача, Тара, Орјен, Тишина - Нова заштићена подручја у Републици Српској

Уредник: Ана Ћурић

Година издања: 2021.

Издавач: Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа

Формат: 30 cm; 168 страна; двостубачно (срп. текст и енгл. превод)