051 247 419 rzzzs@blic.net Вука Караџића 4, Бања Лука 08:00-16:00

Минерали и фосили

Дефиниције

Минерали су самородни хомогени хемијски елементи или једињења у виду кристализоване или аморфне материје, одређене структуре, облика и састава, који нису минералне сировине.

Фосили су остаци, сачувани у цјелини или дијеловима, биљних и животињских организама који су живjели у прошлости, укључујући и трагове изумрлих организама, а служе као материјални докази на основу којих се поуздано реконструише геолошка прошлост.

Поступање у случају проналаска минерала и фосила

У случају проналаска фосила и минерала који би могли представљати природну вриједност налазач је дужан да обавијести Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију или Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа. Уколико се процијени да минерали и фосили представљају природну вриједност коју је потребно заштитити, Министарство повјерава Заводу истраживање и утврђивање смјерница за поступање, са мјерама заштите од уништења, оштећења и крађе.

Опште мјере заштите минерала и фосила

Очување минерала и фосила као и цјелокупног геонасљеђа при планирању, уређењу и коришћењу простора остварује се спровођењем услова и мјера заштите које су саставни дио планских докумената.

Заштићени минерали и фосили

Минерали и фосили који имају изузетан научни и образовни значај или су значајни због своје ријеткости, величине и изгледа проглашавају се заштићеним, према одредбама члана 59. Закона о заштити природе ("Службени гласник РС" бр. 20/14).