У складу са чланом 36. Закона о културним добрима („Службени гласник Републике Српске“, број: 38/22) и планираним активностима, Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа израдио је Елаборат о утврђивању непокретног културног добра – воденица породице Вујичић на Бјелави, општина Фоча – у категорији остала културна добра.

Према ставу (4) члана 36. Закона о културним добрима, наведени Елаборат јавно се оглашава на овом порталу у трајању од 30 дана, ради давања мишљења о намјери и намјени коришћења и могућности спровођења мјера заштите. Током трајања јавног оглашавања, мишљења се могу доставити на e-mail: rzzzs@blic.net или на адресу Завода: Вука Караџића 4/VI Бањалука.

Документ је доступан ОВДЈЕ.