051 247 419 rzzzs@blic.net Вука Караџића 4, Бања Лука 08:00-16:00

Издања и промоција

Чланом 14. Закона о заштити природе ("Службени гласник Републике Српске бр. 20/14) дефинисано је да Завод обавља стручне послове заштите природе и природних добара, међу којима су и "организовање и спровођење васпитно-образовних и промотивних активности у заштити природе".

Завод је организатор или учесник бројних манифестација: Међународни дан биодиверзитета, Међународни дан заштите животне средине, Дани европске баштине, Ноћ истраживача и друге. Оне су претежно едукативно-промотивног карактера и на њима учествују дјеца школског узраста или нешто старији.

Иако Завод има на десетине урађених стручних основа–студија заштите и елабората, популарним приступом издвајају се (фото)монографије „Птице Бардаче“, „Јаворина", "Заштита природног насљеђа у Републици Српској" и "Мокрањска Миљацка, Прача, Тара, Орјен, Тишина - Нова заштићена подручја у Републици Српској". Одјељење за заштиту природног насљеђа дало је свој допринос објављивањем радова у оквиру часописа Културно насљеђе, затим Зборника радова са Конференције о интегративној заштити и другим публикацијама Завода.

Завод, односно Одјељење за заштиту природног насљеђа има дугогодишњу стручну сарадњу са Поштама Српске а.д. Бањалука, која је резултовала пригодним издањима поштанских марака и коверата са мотивима природног насљеђа. У продукцији Завода снимљен је едукативно-документарно-промотивни филм "Заштићено благо" у којем су представљена заштићена подручја природе Републике Српске. Промотивни видео за нова заштићена подручја (Орјен, Прачу и Тару) објављен је на YouTube каналу Завода.