Спелеоронилачка експедиција у сврху истраживања хидролошки активне пећине Мрачај која се налази у оквиру заштићеног подручја Споменик природе „Врела Сане“, одржана је у периоду од 8. до 11. септембра 2023. године. Ова истраживања су дио теренских истраживања горњег тока ријеке Сане, која поред поменутог споменика природе, између осталог, обухватају и клиусурасту долину ове ријеке код Призрен града за коју је у току израда Студије заштите.

Пећина Мрачај је током претходних експедиција одржаних до 2012. године истражена у дужини од 400 m, док је утврђена вертикална развијеност њених канала од 26 m. С обзиром да је пећина хидролошки активна, подложна је промјенама нивоа подземних вода што додатно отежава њено истраживање. Ова истраживања су обустављена из техничких разлога након што су спелеорониоци дошли до дијела пећине са изразитим колапсом (односно водопадом) чија висина износи око 3 m.

У наставку експедиције која је организована на потезу од поменутог колапса, истражено је нових 500 m главног канала, 300 m споредних канала који имају потенцијал за даље истраживање те је утврђен генерални правац пружања пећине у правцу истока-југоистока. Истраживачи су били базирани на основни и највећи канал, тако да су ронећи и савладавајући потопљене и суве дијелове пећине са комплетном ронилачком опремом, успјели поставити линију и утврдити даљи хоризонтални развој пећине. Експедиција, коју су водили свјетски и лиценцирани спелеорониоци Осама Гобара и Мауро Бордињон, уз логистичку подршку Ронилачког клуба „БУK“ и Спелеоронилачке групе „Karst Odyssey“, подразумијевала је цјелодневно вршење припрема протеклих дана, одласке на терен, као и боравак у пећини до 6 сати.

Прелиминарне резултате истраживања и план пећине представио је пионир истраживања ове пећине Емир Мемић, члан СГ „Karst Odyssey“. Организатори истраживања и предавања које је одржано 11. септембра 2023. године у просторијама  Визитор Центра Пецка, у селу Пецка, општина Мркоњић Град су Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа, Центар за животну средину, Ронилачки клуб “БУK”, Спелеоронилачка група Karst Odyssey и GreenWays.

Иначе, Споменик природе „Врела Сане” проглашен је 2021. године и обухвата површину од 320,69 ha на територијама општина Мркоњић Град и Рибник. Подручје је стављено под заштиту ради очувања репрезентативних хидрогеолошких, хидролошких и геоморфолошких обиљежја. Основна вриједност подручја је извориште ријеке Сане, односно три карстна врела која се убрајају међу најјача врела у Републици Српској. Најзначајнији подземни карстни облик је управо пећина Мрачај, која се налази пар стотина метара низводно од врелске зоне, на десној долинској страни ријеке Сане.  За вријеме високог нивоа подземних вода пећине Мрачај, вода на улазу у пећину извире на површину и тече током од око 230 m до ушћа у Сану. Управљачи заштићеног подручја су Шумско газдинство „Лисина“ и Шумско газдинство „Рибник“.

 

Фотографије: