У организацији Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа проведене су активности систематског евидентирања некропола са стећцима на подручју општине Невесиње.