051 247 419 rzzzs@blic.net Вука Караџића 4, Бања Лука 08:00-16:00

Author: Завод

Дани европског насљеђа/European Heritage Days

Дани европског насљеђа су културни догађај који се током септембра обиљежава широм Европе. Све је почело 1985. године у Француској, а од 1999. године Програм је организован као заједничка иницијатива Савјета Европе и Европске уније. Република Српска учествује посљедњих десетак година. Сваке године даје се јединствена уопштена…

Акција чишћења ријеке у Парку природе “Уна”

Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа учествовао је 14. августа 2020. године у акцији чишћења тока ријеке Уне у заштићеном подручју Парка природе „Уна“. У овој акцији, за чије потребе су коришћена четири пловила, по двије лађе и гумена чамца, учествовали су и…

Теренско истраживање долине Таре и Љубишње

Стручни тим Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа и ангажовани сарадници током јула обавили су вишедневна теренска истраживања у југоисточном дијелу општине Фоча, односно граничном појасу према Црној Гори. Циљ ових истраживања јесте утврђивање вриједности подручја чију окосницу чини клисурасто-кањонска долина ријеке Таре,…

Споразум о сарадњи између Завода и Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове

У Бањалуци је 15. јула 2020. године потписан Споразум о пословној сарадњи између Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа и Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове. Потписнице су директорице Управе Босиљка Предраговић и Завода Јасна Милешевић. Споразумом је предвиђено уступање геопросторних података…

Усвојена Уредба о строго заштићеним и заштићеним дивљим врстама

Влада Републике Српске на сједници одржаној 26. јуна 2020. године, на приједлог Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију усвојила је Уредбу о строго заштићеним и заштићеним дивљим врстама („Службени гласник РС“ бр. 65/20). Уредбом су утврђене  дивље врсте строго заштићеним дивљим врстама и заштићеним…

Развој Зелене агенде за Западни Балкан

Западни Балкан је подручје богатог биодиверзитета, укључујући многе угрожене, ријетке и ендемиче врсте и релативно велике и очуване екосистеме. Из природе добијамо храну и воду, енергију и лијекове, подршку у регулацији климатских екстрема и ублажавања ризика од катастрофа, као и друге бројне предности. Данас, више…

Завод организовао акцију чишћења Заштићеног станишта „Громижељ“

Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа организовао је 9. и 10. јуна 2020. године акцију чишћења Заштићеног станишта „Громижељ“. Ова активност, у којој је учествовао комплетан стручни тим Одјељења за заштиту природног насљеђа услиједила је као одговор на проблем одлагања отпада и формирања…

Теренско истраживање врха Гостиљ на Озрену

Стручни тим Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа овог прољећа наставио је теренско истраживање врха Гостиљ и околног подручја које се налази у сјеверозападном дијелу масива планине Озрен, на територији града Добој. Циљ ових истраживања јесте утврђивање вриједности подручја у сврху израде Студије…

Активности у СП “Жута буква” поводом Међународног дана биодиверзитета

Данас је 22. мај, Међународни дан биодиверзитета, проглашен од стране Уједињених нација 1993. године, како би било указано на значај и велику улогу коју биолошка разноврсност има у одрживом развоју. Република Српска придружила се свијету у настојањима за очување биодиверзитета и унапређења заштите природе доношењем…

На јавном увиду Пријeдлог одлуке о проглашењу Парка природе “Орјен”

На порталу Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију објављен је Приједлог одлуке о проглашењу Парка природе „Орјен“ и Студија заштите. Ово министарство спроводи поступак јавног увида који ће трајати 30 дана од дана објављивања. Истовремено, Град Требиње, на чијем се подручју налази локалитет, омогућиће заинтересованој…