У периоду од 4. до 8. октобра 2021. године вршена су сондажна археолошка истраживања на ширем простору локалитета Градина у Козици, општина Оштра Лука. Истраживања су проведена захваљујући, и овом приликом још једном потврђеном добром сарадњом Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа (Љиљана Врућинић, виши стручни сарадник за културно-историјско насљеђе –археолог) и Музеја Козаре у Приједору (Даниела Радосавац, кустос музеја и Далиа Тубин, археолог).

Градина у Козици је вишеслојан археолошки локалитет у оквиру кога трагови живота датирају још од праисторијског доба о чему свједочи у првом реду површинским археолошким материјалом потврђена праисторијска градина, па све до периода средњег вијека,  доказ чему су сачувани остаци средњовјековног града који се састојао од обора, мањег дворишта и квадратне куле подигнуте на стијени. Полазећи од аналогија са другим, по карактеру сличним археолошким налазиштима, а на темељу проведених сондажних археолошких истраживања, потврдили смо индиције о постојању праисторијске некрополе у подножју поменуте градине, о којој до сада није било никаквих сазнања. У оквиру праисторијске некрополе, коју смо према локалном називу евидентирали под именом „Керин дол“ постојале су погребне праксе инхумације  и кремације. Прва је потврђена слабије очуваним скелетом уз кога су пронађени вриједни гробни прилози – накит у виду  наушница и условно названим наногицама, те двије посуде положене уз ноге покојника. С друге стране кремацију потврђују налази чак четири  урне од којих је једна у цјелости очувана, а друге дјелимично. Унутар њих налазиле су се ритаулне посуде, при чему се посебно издвајају двије  амфоре на којима су видљиви јасни украсни мотиви који су и најбоља потврда датовања некрополе у финално бронзано доба (период око 8 в. п.н.е).  Покретни материјал изузетно добре обраде и високог степена очуваности налази се у просторијама Музеја Козаре у Приједору који ће проводити даље активности у смислу његове конзервације и даље презентације.

Истраживања су реализована захваљујући помоћи „Удружења грађана Козица“, којем и овим путем изражавамо захвалност на гостопримству и односу према културно-историјском насљеђу.