Као надлежна институција за заштиту природе у Републици Српској, Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа сматра оправданим да реагује у случају свих недозвољених и рушилачких радњи које се одвијају на заштићеним подручјима и подручјима планираним за заштиту, као и оним подручјима која су процијењена као изразито вриједна у погледу хидро-геолошко-геоморфолошких, флористичко-вегетацијских и фаунистичких карактеристика. Из тог разлога, апелујемо на све грађане да не уништавају инфраструктуру заштићених подручја и да се одговорно односе према природи.

Посљедњи примјер уништавања инфраструктуре у Заштићеном станишту „Тишина“ упозорава да је крајње вријеме да се посвети више пажње и улагања у чуварску службу заштићених подручја, али и у органе инспекцијских служби који треба да врше надзор над спровођењем одредби Закона о заштити природе („Службени гласник Републике Српске“, број: 20/14).

На подручју Шамца, у зони јавног пута Шамац-Орашје,  на улазу у Заштићено станиште “Тишина”, непозната лица већ други пут руше информативне табле које су поставила удружења активна на заштити и промоцији овог подручја, заједно са риболовцима, Општином Шамац и појединим мјештанима. Наиме, група младих из Шамца и Домаљевца, уз помоћ Друштва за истраживање и заштиту биодиверзитета и Омладинске организације Шамац крајем децембра 2020. године, поставила је информативну таблу која означава улаз у заштићено подручје, да би након неколико дана затекли призор порушене табле, уништеног материјала и оштећених натписа.

Информативна табла је постављена уз сагласност Завода и Управљача заштићеног подручја – Општине Шамац, у складу са Правилником о начину обиљежавања заштићених подручја (“Службени гласник Републике Српске”, број: 3/18 и 116/20).

С обзиром да је табла постављена у присуству саобраћајног инспектора, уз сагласност Општине и рибочуварске службе и сагласност власника парцеле уз коју је јавни пут  на којем се налазила табла, поставља се питање која је то страна која се сматра оштећеном овим поступком, да већ други пут уништава јавну имовину на овом мјесту, а која нема ни положај ни садржај који некога вријеђа или наноси штету.

Пријава је упућена надлежној Полицијској станици, а биће упућена и органима који врше инспекцијски надзор, у складу са одредбама Закона о заштити природе.