Данас је 22. мај, Међународни дан биодиверзитета, проглашен од стране Уједињених нација 1993. године, како би било указано на значај и велику улогу коју биолошка разноврсност има у одрживом развоју. Република Српска придружила се свијету у настојањима за очување биодиверзитета и унапређења заштите природе доношењем низа прописа у области очувања природе. Ти прописи у великој су мјери усклађени са прописима Европске уније, као и обавезама преузетим потписивањем међународних мултилатералних споразума, који за циљ имају очување биолошких врста и њихових станишта.

Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа симболично је обиљежио овај дан, тако што су запослени у Одјељењу за заштиту природног насљеђа, заједно за управљачем заштићеног подручја Еко етно село „Жута Буква“, провели активне мјере очувања станишта у оквиру заштићеног подручја – Споменик природе „Жута буква“, општина Котор Варош. Активности су проведене у складу са смјерницама и мјерама заштите које су прописане у Студији за проглашење заштићеног подручја – Споменик природе „Жута буква“. Уклоњена је вегетација у оквиру ограђеног дијела у којем се налази стабло жуте букве, водећи рачуна да се не уништи поник. Ограђени простор подијељен је у четири плохе у оквиру којих су пребројане младе жуте буквице. Укупно је забиљежено око 100 младих јединки на површини од 400m².

Стабло жуте букве – Fagus moesiaca (K. Maly) Czecz. var.aurea serbica Tošić разликује се од типичне букве по боји листова и гранчица. Листови су веома жути и сјајни, а гранчице су црвенкасте боје за разлику од обичне букве. Жута буква представља значајно природно добро као варијетет јер је то вјероватно и једини такав варијетет букве у Европи.