На приједлог Управљача (Град Градишка) Споменика природе „Лијевчански кнез“ дана 4. марта 2021. године извршено је орезивање заштићеног стабла ораса у Новој Тополи. Орезивању су, поред Управљача и Завода, присуствовали представници Шумског газдинства „Градишка“. За потребе стручног орезивања ангажовано је овлашћено специјализовано удружење „Арборист“ из Бање Луке, које посједује сву неопходну заштитну и техничку опрему (слика 5.) за обављање овако сложених захвата. Поред тога, Управљач је обезбиједио пуну логистику за спровођење наведених активности. Полицијски службеници Полицијске станице Нова Топола су извршили обезбјеђивање простора, будући да се ради се о школском дворишту. Ангажовано је специјално возило са корпом за орезивање бочних грана (слика 6.).

Стручни тим Завода обавио је консултације  и дао препоруке на који ће се начин обавити орезивање стабла. Предмет орезивања су биле суве, натруле и поломљене гране и једним дијелом гране које се налазе у потпуној засјени крошње и које према оцјени нису имале перспективу опстанка. На кори стабла примијећена је и појава маховине (слика 4.) за коју се претпоставља да је настала због велике засјене и влажности ваздуха у самој крошњи. Примарни циљ орезивања је уклањање сувих грана на стаблу ради безбједности, уклањање поломљених грана (тзв. патрљака) ради онемогућавања стварања и ширења фитопатолошких обољења, те уклањање трулих и натрулих грана ради одстрањивања фитопатолошких изовора заразе, док је секундарни циљ орезивања уклаљање подстојних и грана у засјени ради прозрачивања крошње.

Приликом орезивања водило зе рачуна о начину и правцу реза, тако да се „рез“ радио у једном потезу  и на начин да буде приближно вертикалан, како се вода не би задржавала на самом резу. Поред тога, гране које су се орезивале резане су уз матичну грану на којој се налазе. Сви већи резови тј. резови код већих орезаних грана премазани (слика 7.) су фитобалазамом „Mastice per innseti“ (Слика 8.). Код орезивања натрулих и трулих грана „рез“ је урађен до здравог дијела, како би се у потпуности одстранио трули дио и такође је премазан фитобалзамом. Заостале и некалусиране рупе старих прелома, механички су очишћене, дезинфиковане и затворене „пур пјеном“.

Од већих грана, грана које формирају и обликују крошњу, одрезана је само једна и то грана окренута ка југуоистоку (слика 3.). Грана је имала механичка оштећења, врхови су јој били сухи и са горње стране примијећене су трулежне рупе. Уз консултације с колегама из Шумског газдинства, предложено је њено уклањање. Пречник гране на пререзу је био око 40-50 cm. По завршеном орезивању, све орезане гране уклоњене су са лица мјеста од стране комуналног презузећа из Градишке.