Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа учествовао је 14. августа 2020. године у акцији чишћења тока ријеке Уне у заштићеном подручју Парка природе „Уна“. У овој акцији, за чије потребе су коришћена четири пловила, по двије лађе и гумена чамца, учествовали су и Општина Нови Град у својству једног од оснивача Управљача заштићеног подручја – Јавне установе Парк природе „Уна“, те Територијална ватрогасна јединица и Спортско риболовно друштво ове локалне заједнице. У дужини од 10 km тока, на потезу од Блатне до Рудица у општини Нови Град, прикупљене су пластичне и стаклене амбалаже, грађевински материјал, кућни отпад, сав остали плутајући отпад, као и већи технички уређаји, и то по 15-20 јутених врећа по пловилу.

Циљ ове акције у склопу Парка природе „Уна“, поред уклањања отпада чије активности је неопходно редовно спроводити, јесте да се укаже на саму проблематику бацања било каквог типа отпада у ријеку и остављања уз обалу. Наиме, чланом VI Одлуке о проглашењу Парка природе „Уна“ на цјелокупном заштићеном подручју забрањено је „складиштење, одлагање и бацање комуналног отпада и отпадних материјала свих врста ван мјеста одређених за ту намјену“. Приликом боравка на води, примјећено је да се поједини мјештани и даље негативно опходе према личном животном простору, одлажући грађевински отпад директно у ријеку Уну, испод обале на којој свакодневно бораве. Неодговорност, непоштивање прописа и мањак свијести становништва је још увијек један од проблема на којем је потребно активно радити на локалном и републичком нивоу. Завод упућује апел грађанима, који у било којем виду користе не само ријеку Уну, већ и све друге ријеке, да сав отпад покупе и одложе на најближе обиљежено одлагалиште. Свијест о чистом простору и води, без које се не може живјети, требала би да је у свакоме од нас.

Парк природе „Уна“ заштићен је од 2018. године, и простире се на територијама општина Крупа на Уни, Костајница, Козарска Дубица и Нови Град на површини од 2772 хектара. Цијелим својим током Уна представља нетакнути драгуљ чисте воде са свим седреним формацијама и богатим биљним и животињским свијетом, поготово рибљим врстама. Са својом традицијом, бистром и бојама прошараном водом, Уна представља велики потенцијал и значај који вриједи наше пажње, и прије свега, поштовања.