У Зворнику је данас потписан споразум о пословно-техничкој сарадњи између Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа и Републичког завода за геолошка истраживања. У име институција, споразум су потписали в.д. директора Јасна Милешевић и в.д. директора Младен Томић.

Основни циљ овог споразума је сарадња у процесу инвентаризације, валори зације и очувања геонасљеђа Републике Српске. Врло значајан сегмент је размјена података у дигиталном облику, што је Завод већ исказао као важно опредјељење свог дјеловања потписивањем споразума са Републичком управом за геодетске и имовинске-правне послове у јулу ове године. Такође, подршка дигитализацији у установама културе исказана је на састанку у Министарству просвјете и културе одржаном крајем септембра.

Републички завод за геолошка истраживања је управна организација у саставу Министарстава индустрије, енергетике и рударства, која обавља послове из области геолошких истраживањa. У надлежности овог Завода, чије сједиште се налази у Зворнику је и Геолошки информациони систем Републике Српске.

Фотографије: