Реализација сарадње Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци и Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа отпочела је презентацијом под називом „Заштита културно-историјског насљеђа с посебним освртом на средњовјековне надгробне споменике – стећке“ коју је 13. децембра 2021. године студентима српског језика и књижњвности и руског и српског језика и књижевности одржала виши стручни сарадник за културно-историјско насљеђе – археолог Љиљана Врућинић.