Дани европског насљеђа су културни догађај који се током септембра обиљежава широм Европе. Све је почело 1985. године у Француској, а од 1999. године Програм је организован као заједничка иницијатива Савјета Европе и Европске уније. Република Српска учествује посљедњих десетак година. Сваке године даје се јединствена уопштена тема, у оквиру које различите институције осмишљавају своје активности. Циљ је заједништво у слављењу културног насљеђа Европе, али и представљање културног насљеђа своје земље.

У тој мисији Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа, у партнерству са Музејем Републике Српске, планира изложбу плаката о свјетском насљеђу у Републици Српској (материјалном и нематеријалном)То насљеђе настало је на нашем културном простору тежњама, радом, знањем и умијећем претходних герерација, које су створиле вриједности још увијек недовољно познате и препознате од стране савременика. Отварање изложбе планирано је за 24. септембар 2020. године, у Бањалуци, на једном од погодних отворених простора у граду. Позивни плакат са додатним појединостима биће накнадно постављен.

European Heritage Days are a cultural event celebrated throughout Europe in Септембар. It all began in France in 1985, but the programme has been organised as the joint initiative of the Council of Europe and the European Union since 1999The Republic of Srpska has been participating for the last ten years. Every year, a unique general topic is providedthen different institutions devise their activities accordinglyThe goal is unity in celebrating the cultural heritage of Europe, but also promotion ofthe cultural heritage of each country.

In this mission the Republic Institute for the Protection of Cultural, Historical and Natural Heritage, in partnership with the Museum of the Republic of Srpska, plans to exhibit a posters on world heritage in the Republic of Srpska (tangible and intangible). Such heritage developed in our cultural area trough aspirations, work, knowledge and skills of previous generations. They created values ​​which are still not known or recognised enough by our contemporaries.The opening of the exhibition is planned for Септембар 24, 2020, in Banja Luka, in one of the suitable open spaces in the city. A poster with additional details will be issued at later date.