Парк природе "Сана"; 2014.

ПДФШтампаЕл. пошта

Назив пројекта Парк природе "Сана" (претходна заштита)
Врста документа Стручно мишљење - документација за претходну заштиту
Година израде 2014.
Акт о заштити                      
Није донесен                                                                            

 

Стручно мишљење за претходну заштиту Парка природе "Сана" Завод је израдио 2014. године. Предложена површина подручја под претходном заштитом износи 3 941 хектар и налази се на територијама општина Рибник и Мркоњић Град.

Основна вриједност заштићеног подручја су јака карстна врела ријеке Сане минималне издашности Qmin= 1 140 l/s. Једно од врела истиче из пећине. Вода ријеке Сане, од изворишта до међуентитетске границе одликује се највишим квалитетом, тако да је сврстана у прву класу, према Уредби о класификацији вода и категоризацији водотока („Службени гласник Републике Српске“ бр. 42/01). Сана је један од четири водотока или дијелова водотока у Републици Српској који имају прву класу квалитета воде. Геоморфолошка и хидрогеолошка вриједност предложеног заштићеног подруја је хидролошки активна пећина Мрачај чији ток се улијева у Сану. Спелеоронилачким истраживањима до сада је утврђена дужина пећине од 450 метара и максимална дубина од 26 метара. Геоморфолошка вриједност заштићеног подручја јеклисура на дијелутока од ушћа Медљанске ријеке до Призрен града дужине око 3,5 километара. Долинске стране се стрмо издижу на појединим мјестима и до 500 метара изнадријеке. Мања клисура дубине до 250 метара се налази низводно од пећине Мрачај дубину до 250 метара, а значајна је и клисура Медљанске ријеке на доњем дијелу тока, до ушћа у Сану. Вриједност подручја представља и постојање великог броја објеката културно-историјског насљеђа.

 

sana naslovna Sana pejzas

 

amblemvel

 

 

e-kultura1

finansiranje

informacije