Споменик природе "Пећина Мишарица"; 2011.

ПДФШтампаЕл. пошта

Назив пројекта Споменик природе "Пећина Мишарица"                    
Врста документа Елаборат
Година израде 2011.
Акт о заштити Није донесен

 

Елаборат „Споменик природе – Пећина Мишарица“ израђен је 2011. године. Пећина Мишарица налази се на обронцима брда Понир, у близини села Бијели Поток, удаљена 7,5 километара од Бањалуке.  Састоји се од једног канала којим повремено протиче водени ток градећи језерце при крају канала. Овом пећинском систему припада и пећина Хајдучка врата која се налази сјеверно од Мишарице.

Пећина је посебно значајна по великом богатству троглофилске фауне - станиште је највеће колоније слијепих мишева у Републици Српској. Током истраживања у 2009. години издвојено је неколико заштићених врста: велики мишоухи вечерњак (Myotis myotis), дугокрили љиљак (Miniopterus schreibersi), јужни потковичар (Rhinolophus euryale), мали потковичар (Rhinolophus hipposideros) и велики потковичар (Rhinolophus ferrumequinum). Зими се овдје проналазе само појединачни примјерци двије врсте (Rhinolophus ferrumequinum и Rhinolophus hipposideros), док се у љетњем периоду формирају импозантне породиљске колоније, једна мјешовита (Myotis myotis и Miniopterus schreibersi) и једна колонија јужног потковичара (Rhinolophus euryale).

Пећина Мишарица је значајна и као археолошки локалитет. Сондажним ископавањем пронађене су двије бронзане сјекире, венецијански бронзани новчићи, фрагменти керамичких посуда и кресиво за пушку кремењачу. Према Закону о заштити природе, пећина Мишарица предложена је за заштиту у категорији споменик природе.

Misarica_nasl
Misarica

GPS координате (WGS 84):

44043’27.8’’ N       17015’55.1’’ E

Положај пећине Мишарица можете погледати уколико имате инсталиран Google Earth на линку: Пећина Мишарица

misarica_polozaj

amblemvel

 

 

e-kultura1

finansiranje

informacije