Заштићено подручје за управљање ресурсима "Буковица"; 2010.

ПДФШтампаЕл. пошта

Назив пројекта Заштићено подручје за управљање ресурсима "Буковица"                          
Врста документа Елаборат
Година израде 2010.
Акт о заштити                      
у процедури

 

У сарадњи са Институтом за генетичке ресурсе из Бањалуке Завод је у јуну 2010. године припремио елаборат за успостављање Заштићеног подручја за управљање ресурсима „Буковица“. Природно добро заузима западне дијелове општине Лакташи у мјесту Буковица, на граници са општином Бања Лука.  Површина заштићеног подручја износи 63,66 ha.

Циљ и задатак овог Елабората је да се у складу са законским основама изврши издвајање одговарајуће површине под шумом и шумским земљиштем у околини Лакташа, те да се у сврху очувања генофонда, управљања генетичким ресурсима, обављања научних и наставних активности стави на располагање Институту за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци. Очување природних ресурса се намеће као императив сваког одговорног друштва, а успостављање заштићеног подручја за управљање ресурсима је један од најбитнијих сегмената тог трајног задатка. Заштићено подручје за управљање ресурсима „Буковица“ би у том смислу представљало значајан напредак ка одговорном управљању, концентрисаном очувању и заштити најважнијих али и најосјетљивијих природних ресурса Републике Српске.

На одговарајућим земљишним површинама одржавале би се примарно биљке, тј. колекције, типичне за дато подручје и подручје Републике Српске уопште. Таквим начином управљања би се постојећи биодиверзитет заштићеног подручја вишеструко обогатио. Предвиђено је заснивање колекција вишегодишњих пољопривредних, шумских, љоковитих и украсних биљака. На овај начин ће се вршити заједничке активности у области шумарства, хортикултуре, воћарства и виноградарства, и биологије генерално.

Bukovica_nasl
Bukovica

amblemvel

 

 

e-kultura1

finansiranje

informacije