Анализа постојећег стања и ревизија Валоризације културно-историјског и природног насљеђа града Бијељина - зона Центар

ПДФШтампаЕл. пошта

 

Назив документа АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И РЕВИЗИЈА ВАЛОРИЗАЦИЈЕ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ И ПРИРОДНОГ НАСЉЕЂА ГРАДА БИЈЕЉИНА - зона Центар
Врста документа
Носилац израде Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа Републике Српске
Наручилац Скупштина општине Бијељина
Радни тим
мр Милијана Окиљ, дипл. инж. арх.
Јелена Кадић, дипл. инж. хортикултуре
Светлана Шиљеговић, проф. опште књижевности и теорије књижевности
Година израде документа 2002.
Zgrada_opstine_Bijeljina_nekada Zgrada_opstine_Bijeljina_danas

Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа Републике Српске израдио је Валоризацију културно-историјског и природног насљеђа за Урбанистички план града Бијељине у фебруару 1996. године. У поменутом документу су одређене зоне заштите, валоризовани појединачни објекти и дате мјере заштите и ревитализације за објекте.

Од 1996. године за више објеката који су валоризовани као културно-историјско насљеђе издате су урбанистичке сагласности и одобрења за грађење без прописаних мјера заштите и сагласности Завода. Како је примјена Валоризације из 1996. године због наведених пропуста неодржива, Завод је приступио изради Ревизије Валоризације културно-историјског и природног насљеђа - зона Центар, користећи нова искуства на плану заштите историјских подручја као и концепт одрживог развоја.

Обиман текст прати велики број фотографија и картографски прилози са назначеним положајем културних и природних добара.

 

amblemvel

 

 

e-kultura1

finansiranje

informacije