Преглед споменика народног градитељства Републике Српске

ПДФШтампаЕл. пошта


 

Простор Републике Српске је још увијек претежно руралан. Током рекогносцирања терена у периоду од 2001-2008. године, којим није обухваћена цијела Република Српска, стручни тимови Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа Републике Српске су по први пут евидентирали већи број објеката народног градитељства, што појединачних, што мањих или већих цјелина.

Основни проблем у овој области је то што никада раније није евиденцији народног градитељства била поклоњена адекватна пажња. Наравно, многи су аутори, изузетни научници, културни и образовни радници писали о народном градитељству са аспекта својих предмета истраживања, писали о појединим областима или објектима. Међутим, никада није направљена озбиљнија евиденција споменика народног градитељства праћена одговарајућом документацијом. Сада, када би требали да говоримо о стању ових споменика, правцима у којима се њихов развој креће у нашем времену и да правимо анализе на основу поређења са ранијим периодима, налазимо се у ситуацији да правимо прве евиденције, и то у времену кад овај израз народног живота и стварања нестаје.

На основу досадашњих рекогносцирања издвојени су интересантнији карактеристични споменици народног градитељства, по неколико са подручја сваке општине коју је стручни тим Завода до сада обишао.

ДОМАЋИНСТВО БРАНКА САВАНОВИЋА
Домаћинство Бранка Савановића, општина Бањалука, Мањача, село Павићи, заселак Савановићи. Ово домаћинство, некада задружно, настало у периоду између два свјетска рата, представља једно од старијих на овом простору. Иако су објекти током времена мијењани и прилагођавани новим потребама, њихова вриједност није нестала.
Domacinstvo_Branka_Savanovica__Manjaca Domacinstvo_Branka_Savanovica__Manjaca_1
ДОМАЋИНСТВО ТОПИЋА
Домаћинство Топића, општина Бањалука, Мањача, село Павићи, заселак Топићи. Ову цјелину чини скуп објеката, који јасно осликавају некадашњу организацију породичног живота на нашем селу. Према казивању мјештана, вријеме изградње-настанка ових објеката је почетак 20. вијека.Домаћинство је релативно добро очувано, с обзиром на то да ту више нема становника.
Domacinstvo_Topica_Manjaca Domacinstvo_Topica_Manjaca_1
ЗГРАДА ЈОВА РЕГОДИЋА
Зграда Јова Регодића, општина Бањалука, Мањача, село Стричићи, заселак Регодићи. Ова зграда је настала у периоду између два свјетска рата, касније је препокривена цријепом. Градили су је сами чланови домаћинства.
Zgrada_Jova_Regodica_Manjaca
ГАЈИЋА МЛИН
Gajica_Mlin_opstina_Sipovo
Гајића млин, општина Шипово, локација Хрид (изнад Бабића градине, а испод водопада Скакаљка). Овакви дрвени једнопросторни млинови, четвероводног крова стрмог нагиба, били су некада типични за овај простор и било их је по неколико дуж свих погодних ријечних токова. Данас су заиста права ријеткост, поготово у својој аутентичној форми и изгледу.
КУЋА БОЖЕ ГРАБЕЖА
Кућа Боже Грабежа, општина Шипово, село Бабин До. Вријеме настанка је прва половина 20. вијека, данас служи као помоћни објекат. Иако више нема своју првобитну функцију, још су видљиви трагови некадашњег ентеријера, на примјер занимљив оџак.
Kuca_Boze_Grabeza_opstina_Sipovo
ЗАСЕЛАК БОРЈЕ
Zaselak_Borje_opstina_Sipovo_1 Zaselak_Borje_opstina_Sipovo
Заселак Борје, општина Шипово, село Бабин До. У овом засеоку евидентирано је неколико појединачних дрвених објеката, типичних некада за овај крај, а данас углавном окружених модерном изградњом. Према причи мјештана, датовани су у прву половину 20. вијека.
ДОМАЋИНСТВО ПОПРЖАН КУЋА ЧЕДЕ КЉАЈИЋА
Domacinstvo_Poprzan_opstina_Sipovo Кућа Кљајић Чеде, општина Шипово, у близини десног извора Пљеве. Кућа је изграђена 1945. године и потпуно је нетипична за простор на коме се налази. Грађена је очито под снажним утицајем аустроугарске архитектуре, али у дрвету, како су прављене куће у овом крају. Напуштена је и веома девастирана.
Kuca_Cede_Kljajica_opstina_Sipovo
Домаћинство Попржан, општина Шипово, село Бабин До. У овом домаћинству евидентирано је неколико дрвених објеката, сличних објекту на фотографији. Изграђени су у првој половини 20. вијека, а данас немају првобитну функцију.
ЗАСЕЛАК ЈАНДРИЋИ
Zaselak_Jandrici_opstina_Sipovo_1 Zaselak_Jandrici_opstina_Sipovo
Заселак Јандрићи, општина Шипово, село Мочиоци. У овом засеоку евидентирано је неколико дрвених објеката, стамбених и економских, на којима су већином извршене одређене интервенције, али који ипак имају значајну вриједност. Ови објекти су углавном датовани у прву половину 20. вијека.
ЈЕФТЕНИЋА КУЋЕ
Јефтенића куће, општина Шипово, село Раскршће, вријеме настанка – прва половина 20. вијека. Као што се види и на фотографији, ријеч је о веома лијепим примјерцима динарске брвнаре овог краја, али ове куће су сада напуштене и прилично девастиране. Током посљедњег рата, већи број дрвених објеката у овом селу је запаљен, а што није запаљено, опљачкано је и оштећено. Jeftenica_kuca_opstina_Sipovo
Jeftenica_kuca_opstina_Sipovo_1
САВИЋА МЛИН
Savica_Mlin_opstina_Sipovo
Savica_mlin_opstina_Sipovo_1
Савића млин, општина Шипово, ушће Јања у Пливу. Вријеме настанка није тачно утврђено, урађено је доста каснијих интервенција, а сам власник тврди да је стар око 300 година.
ЗАСЕЛАК НИШИЋИ
Заселак Нишићи, општина Шипово, Нишића Камен, вријеме настанка – прва половина 20. вијека. У овом засеоку постоји читав низ веома вриједних дрвених објеката, али и објеката грађених у бондруку. Међутим, многи објекти су напуштени и девастирани.
Zaselak_Nisici_opstina_Sipovo Zaselak_Nisici_opstina_Sipovo_1 Zaselak_Nisici_opstina_Sipovo_2
ДОМАЋИНСТВО АНЂЕЛКА ЋОЋКАЛА
Domacinstvo_Andjelka_Cockala_opstina_Mrkonjic_Grad
Домаћинство Анђелка Ћоћкала, општина Мркоњић Град, село Шибови. Кућа Анђелка Ћоћкала представља највриједнији споменик народног градитељства на подручју ове општине. Ентеријер је измијењен, али има остатака некадашњег. Према причи власника, саграђена је 1922. године и још је у функцији.
Domacinstvo_Andjelka_Cockala_opstina_Mrkonjic_Grad_1
КУЋА ИСМЕТА МУРИЗА
Кућа Исмета Муриза, општина Мркоњић Град, у засеоку Куцељи. Напуштена је и девастирана, те током времена изложена разним интервенцијама. Међутим, и таква, један је од највриједнијих објеката на овом простору.
Kuca_Ismeta_Muriza_opstina_Mrkonjic_Grad
МЛИНОВИ НА МЕДЉАНКИ
Mlinovi_na_Medljanki_opstina_Mrkonjic_Grad_2
Млинови на Медљанки, општина Мркоњић Град, село Медна. Ова рјечица представља праву природну вриједност и атракцију због својих живописних слапова. Дуж њеног тока у селу Медна „смјестило“ се неколико дрвених млинова. Неки су у функцији, а мјештани кажу да их је раније било више.
Mlinovi_na_Medljanki_opstina_Mrkonjic_Grad_1 Mlinovi_na_Medljanki_opstina_Mrkonjic_Grad Mlinovi_na_Medljanki_opstina_Mrkonjic_Grad_3
СЕЛО МЕСАРИ
Село Месари, општина Требиње. Градитељско насљеђе у овом селу можда није највриједнији примјер народног градитељства у камену, али свакако заслужује да буде евидентирано, јер обилује одличним примјерима начина и технике традиционалног градитељства у овом дијелу Херцеговине.
Selo_Mesari_opstina_Trebinje_2 Selo_Mesari_opstina_Trebinje
Selo_Mesari_opstina_Trebinje_5 Selo_Mesari_opstina_Trebinje_3
СЕЛО ТУЉЕ
Туље, општина Требиње. Иако датирају из нешто новијег периода, објекти евидентирани у овом селу су лијеп примјер народног градитељства у камену. На фотографијама се могу видјети и примјери очуваног ентеријера.
Selo_Tulje_opstina_Trebinje_2 Selo_Tulje_opstina_Trebinje Selo_Tulje_opstina_Trebinje_1
СЕЛО ГРМЉАНИ
Грмљани,општинаТребиње.Ово село, иако на први поглед типично за ово подручје, су и ранији истраживачи евидентирали и описивали као специфично. Детаљније анализе ће показати у чему се све састоје те специфичности, а за сада га евидентирамо као још један веома вриједан примјер народног градитељства овог дијела Херцеговине.
Selo_Grmljani_opstina_Trebinje_2 Selo_Grmljani_opstina_Trebinje Selo_Grmljani_opstina_Trebinje_1
СЕЛО УВИЈЕЋА
Selo_Uvijeca_opstina_Trebinje_2 Увијећа, општина Требиње. Вријеме настанка – изградње је 19. вијек. Село је удаљено 12 км сјевероисточно од Требиња. Чине га двије цјелине смјештене на падинама брда, које се спуштају према удолинама гдје је обрадиво земљиште. До села се са макадамског пута спушта степеништем, које је дјелимично природно. Као што се може видјети на фотографијама, ријеч је о објектима народног градитељства изузетне вриједности.
Selo_Uvijeca_opstina_Trebinje Selo_Uvijeca_opstina_Trebinje_1
МЛИН У БУДОШИМА
Млин у Будошима, општина Требиње. Ово је један од ријетких преосталих млинова на овом простору. Зарастао је у шибље и прилично је девастиран.
Mlin_u_Budosima_opstina_Trebinje Mlin_u_Budosima_opstina_Trebinje_1
МЛИН У ЖДРИЈЕЛОВИЋИМА
Mlin_u_Zdrijelovicima_opstina_Trebinje Mlin_u_Zdrijelovicima_opstina_Trebinje_1
Mlin_u_Zdrijelovicima_opstina_Trebinje_2
Млин у Ждријеловићима, општина Требиње. На овом објекту су вршене одређене интервенције, што, ипак, не умањује његову вриједност, посебно због очуваног ентеријера. Још је у функцији.


 

amblemvel

 

 

e-kultura1

finansiranje

informacije