Пројекат обнове цркве Светог Арханђела Михаила у Аранђелову

ПДФШтампаЕл. пошта

 

Назив пројекта ПРОЈЕКАТ ОБНОВЕ ЦРКВЕ СВЕТОГ АРХАНЂЕЛА МИХАИЛА У АРАНЂЕЛОВУ
Врста документа Главни пројекат
Носилац израде Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа Републике Српске
Наручилац Српска православна црква - Епархија ѕахумско-херцеговачка и приморска
Рад на терену мр Милијана Окиљ, дипл. инж. арх.
Архитектонска фаза мр Милијана Окиљ, дипл. инж. арх, одговорни пројектант
Година израде пројекта 2002.
Период реализације 2002 - 2003.

Црква Светог Арханђела Михаила смјештена је у гробљу села Аранђелова, код Ластве, 20 km удаљеном од Требиња. О времену настанка храма нема писаних трагова, али се претпоставља да је саграђен крајем XVI и почетком XVII вијека. Посљедња археолошка ископавања показала су постојање старијих археолошких слојева који свједоче о постојању старијег култног мјеста испод постојећег храма.

Храм Светог Арханђела Михаила је једнобродна грађевина са полукружном апсидом на истоку и припратом на западу. Зидови су изведени зидањем са два лица од правилно притесаних камених блокова. Фасадни камен замијењен је у доба аустроугарске окупације облогом од правилно тесаних блокова кречњака са фугама од продужног цементног малтера. Кровни покривач је традиционална херцеговачка камена плоча. У унутрашњости цркве сачувано је зидно сликарство из првих деценија XVII вијека.

Приликом истраживачких радова као основни проблем уочено је присуство капиларне влаге у зидовима, влаге у своду, полукалоти апсиде и зидовима настало усљед дјеловања оборинских вода. Дјеловање атмосферилија довело је до запрљања фасада које је најизраженије на западној и сјеверној фасади.

Усљед наведених проблема, 2002. године започели су санациони радови када је урађен дренажни канал у сврху спречавања дотока оборинских вода до објекта и смањења капиларне влаге у зидовима. Замјена кровног покривача, уклањање фуга од цементног и израда нових од кречног малтера те чишћење фасада извршено је 2003. године.

Градитељска цјелина - Црква Светог Арханђела Михаила са некрополом са стећцима у Аранђелову проглашена је националним спомеником Босне и Херцеговине 2005. године.

 

Crkva_Arandjelovo_izgled_prije_obnove

Изглед цркве у Аранђелову прије обнове

 

Crkva_Arandjelovo_zapadnafasada_prije_obnove

Изглед западне фасаде цркве у Аранђелову прије обнове

 

Crkva_Arandjelovo_pogledsajugoistoka_tokom_radova

Поглед са сјеверозапада током радова на обнови цркве у Аранђелову

 

Crkva_Arandjelovo_pogledsajugoistoka_tokom_obnove

Поглед са југоистока током радова на обнови цркве у Аранђелову

 

Crkva_Arandjelovo_poslije_obnove

Изглед цркве Светог Арханђела Михаила у завршној фази обнове

 

amblemvel

 

 

e-kultura1

finansiranje

informacije