ПДФШтампаЕл. пошта

 

Стратегија заштите природе

Стратегија је документ који садржи акције, планове, методе и читав низ мјера којима ће се јачати свијест о потреби заштите природе Републике Српске. Доношење Стратегије заштите природе Републике Српске, са конкретним мјерама за унапређење стања у области заштите природе, представља почетни и изузетно важан корак у спровођењу стратешких циљева.
Ова стратегија је израз настојања да се побуди растућа свијест о потреби очувања и заштити природе, као битног дијела животне средине Републике, претварајући је у цјеловит и дугорочан концепт развоја. Полазна и недвосмислена потреба захтијева да се стање у области заштите природе у Републици очува и унаприједи. Природна богатства и ресурси требају се ставити у функцију развоја кроз доградњу постојећег система заштите животне средине. Морају се убрзати активности на припреми и увођењу адекватног система мониторинга природе, те креирању индикатора за праћење стања природе и животне средине, кроз успоставу мреже заштићених подручја у складу са програмом NATURA 2000. Мора се јачати институционални оквир за реализацију мјера заштите природе, као и других мјера у складу са европским стандардима. Посебно су важни изазови које постављају два кључна стратешка циља: прилагођавање концепту одрживог развоја и придруживање и приступање Босне и Херцеговине Европској унији. Потписивањем Споразума о стабилизацији и придруживању Босне и Херцеговине Европској унији наведени изазови постају све ближи, условљенији и конкретнији. Циљ ове стратегије је промовисање интегралног приступа у очувању, унапређењу и коришћењу простора Републике Српске, у складу са расположивим природним капацитетима.
Стратегију заштите природе усвојила је Народна скупштина Републике Српске у јуну 2011. године.
.

dozvole 6

registar

strategija

crvena_lista_ban

natura2000 s

zasticena_podrucja

ek mreza s

sutjeska

kozara

dinaridi_logo

bardaca_banner_150