Знак заштите природе

ПДФШтампаЕл. пошта

Знак заштите природе има за циљ промоцију заштите природе и идентификацију службених лица у поступку надзора и предузимања мјера на заштити природе. Знак користе запослена стручна лица у заштићеним подручјима, инспектори Републичке управе за инспекцијске послове и јединица локалне самоуправе надлежни за заштиту животне средине, службеници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију, Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа и органа локалне самоуправе надлежни за послове заштите природе те удружења која се баве заштитиом природе и промовисањем природних вриједности.

Прилог:

Правилник о изгледу знака заштите природе, поступку и условима за његово коришћење („Службени гласник Републике Српске“ бр. 50/16)

                                                                       znak zastite prirode

 

zastita prirode

 

П р и р о д н о   н а с љ е ђ е  -  ш е м а т с к и   п р и к а з,    " м а п а   с а ј т а "

dozvole 6

registar

strategija

crvena_lista_ban

natura2000 s

zasticena_podrucja

ek mreza s

sutjeska

kozara

dinaridi_logo

bardaca_banner_150