Студија заштите

ПДФШтампаЕл. пошта

Акт о проглашењу заштићеног подручја доноси се на основу Студије, којом се утврђују вриједности подручја предлаженог за заштиту и начин управљања подручјем. Доносиоци акта заштите (Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију и јединице локалне самоуправе) за израду Студије ангажују Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа, а по потреби могу ангажовати стручну помоћ домаћих и међународних експерата и стручних организација. Процедура у вези са израдом студије заштите дефинисана је члановима 61. и 62. Закона о заштити природе ("Службени гласник РС" бр. 20/14).

Студија садржи:

Образложење приједлога за покретање поступка заштите
Детаљан опис обиљежја и вриједности подручја које се штити
Оцјену стања подручја
Приједлог категорије и режима заштите (зона заштите)
Картографски приказ са уцртаним границама на основу увида у јавне непоктретности
Концепт заштите, унапређења и одрживог развоја подручја
Начин управљања
Права и обавезе субјеката у заштићеном подручју

 

Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа је израдио велики број стручних основа (студија, елабората) за  заштиту нових подручја или за усаглашавање-допуне-измјене већ постојећих подручја (табела бр. 1). Такође, једна од основних дјелатности Завода је израда валоризационих основа за општине (табела бр. 2), као и израда елабората којима се прописују услови коришћења природе и мјере заштите (табела бр. 3). Завод учествује у изради просторно-планских докумената и у форми сепарата или извјештаја израђивачу доставља податке, те у другим пројектима.

 

 Табела бр. 1

назив подручја општина (град) категорија врста документа година израде,  допуне, измјене година заштите
пећина Бања Стијена Рогатица споменик природе елаборат 2007.
пећина Кук Калиновик споменик природе елаборат 2007, 2014.
пећина Љубачево Бања Лука споменик природе елаборат 2007. 2008.
пећина Мишарица Бања Лука споменик природе елаборат 2007.
Велика пећина Билећа споменик природе елаборат 2007, 2014.  2015.
Бардача-Доња Долина Србац, Градишка заштићени пејзаж студија 2007, 2014.
Пећина Орловача Пале споменик природе елаборат 2008, 2011. 2011.
Пећина Растуша Теслић споменик природе елаборат 2008, 2011. 2012.
Ваганска пећина Шипово споменик природе елаборат 2008, 2011. 2013.
Јама Ледана Рибник споменик природе елаборат 2008, 2012. 2012.
Павлова пећина Требиње споменик природе елаборат 2008, 2012. 2013.
Пећина Ђатло Билећа, Гацко споменик природе елаборат 2008, 2012. 2013.
Гирска пећина Соколац споменик природе елаборат 2008, 2014. 2015.
Пећина Ледењача Фоча споменик природе елаборат 2008, 2015. 2015.
Пећина под липом Соколац споменик природе елаборат 2008, 2014. 2015.
Јахорина Пале, Трново парк природе студија 2009, 2015.  у процедури
Дрина Сребреница национални парк студија 2010, 2015.

2017.

Буковица Лакташи заштићено подручје за управљање ресурсима студија 2010.
стабло сребрне липе - Раковачке баре Бања Лука споменик природе елаборат 2011.
стабло Курузовића јасен Прњавор споменик природе елаборат 2011.
стабло Жуте букве Котор Варош споменик природе елаборат 2011. 2012.
Громижељ Бијељина посебни резерват природе стручно мишљење 2011. 2011.*
Лисина Мркоњић Град посебни резерват природе стручно мишљење 2011. 2011.*
Сутјеска Фоча,Гацко, Калиновик национални парк ревизија студије (усаглашавање границе обухвата) 2012.  2012.
Козара Приједор, Коз. Дубица, Градишка национални парк ревизија студије (усаглашавање границе обухвата) 2012.  2012.
прашума Лом Петровац, И.Дрвар строги резерват природе студија 2012. 2013.
прашума Јањ  Шипово строги резерват природе студија 2012. 2012.
Универзитетски град Бања Лука подручје за управљање ресурсима елаборат 2012. 2012.
Сана Рибник, Мркоњић Град парк природе студија 2013, 2014.  
Лисина-Шибови Мркоњић Град парк природе студија 2014.
Слатина Лакташи парк шума студија 2015. 2016.

  * подручје је било привремено заштићено (претходна заштита у трајању од 2 године)

 

 Табела бр. 2

назив општине (града) назив документа година израде
Мркоњић Град Валоризација културно-историјског и природног насљеђа 2012.
Дервента

Валоризација природног насљеђа

2009.
Требиње Валоризација културно-историјског и природног насљеђа 2007.
Шипово Валоризација културно-историјског и природног насљеђа 2006.

Гацко

Валоризација културно-историјског и природног насљеђа

2001.

 

 Табела бр. 3

назив подручја (просторни обухват) назив документа година израде
 Аутопут Бања Лука-Добој Услови коришћења културних и природних добара и утврђивање зона и мјера заштите простора у обухвату Плана парцелације за изградњу аутопута Бања Лука-Добој 2012.
ХЕ Улог Услови очувања, одржавања и коришћења културних и природних добара и утврђивања мјера заштите за простор у обухвату регулационог плана ХЕ Улог 2009.
Рударско-енергетски комплекс Станари

Услови чувања, одржавања и коришћења културних и природних добара и утврђивања мјера заштите у обухвату регулационог плана Рударско-енергетског комплекса Станари

2009.
Aутопут Коридор 5ц, дио кроз РС Услови коришћења културних и природних добара и утврђивање зона и мјера заштите простора у обухвату регулационог плана за изградњу аутопута на коридору Vc 2009.

 

 Табела бр. 4

назив просторно-планског документа или пројекта врста података или докумената година израде
Хаџишабановића вила, Пале Извјештај са теренског обиласка о стању околине заштићеног културнг добра 2014.
Љетна резиденција краља Александра Карађорђевића, Хан Пијесак Извјештај са теренског обиласка о стању околине заштићеног културнг добра 2014.
Измјене и допуне Просторног плана РС до 2025. године

Подаци о заштићеним природним добрима у табеларном и дигиталном облику

2014.

 

П р и р о д н о   н а с љ е ђ е  -  ш е м а т с к и   п р и к а з,    " м а п а   с а ј т а "

 

dozvole 6

registar

strategija

crvena_lista_ban

natura2000 s

zasticena_podrucja

ek mreza s

sutjeska

kozara

dinaridi_logo

bardaca_banner_150