o zavodu

Приступ информацијама

ПДФШтампаЕл. пошта

На основу члана 20. став 1. тачка а) Закона о слободи приступа информацијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 20/01), директор Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа, доноси:

ВОДИЧ
за приступ информацијама

I


Информације које су под контролом Републичког завода за заштиту културно - историјског и природног насљеђа (у даљем тексту: Завод), евидентиране су у индекс-регистру и доступне су свим заинтересованим правним и физичким лицима (у даљем тексту: Корисник информација), под условима утврђеним важећим прописима.

II

Завод  даје информације на основу писменог захтјева за приступ информацијама (у даљем тексту: Захтјев), чији образац је у прилогу овог водича.

III

По пријему Захтјева, директор Завода или лице које он овласти (у даљем тексту: Овлаштено лице Завода), разматра исти и уколико утврди да не постоје законом предвиђени изузеци као разлози за његово одбијање, одобрава приступ информацијама.

IV

1) У случају да Овлаштено лице Завода утврди да постоје изузеци утврђени важећим прописима, директор Завода доноси рјешење којим одбија приступ информацијама.
2) На рјешење из претходне подтачке може се уложити приговор директору Завода у року од осам дана од дана његовог пријема.

V

По добијању одобрења за приступ информацијама, Корисник информација може извршити увид у тражене информације и копирање истих о властитом трошку, уз писмену најаву најмање пет дана раније, у просторијама Завода у току радног времена.

VI

У случају да Корисник информација у свом раду или публикацији користи информације које су под контролом Завода, дужан је да то назначи и један примјерак истих достави Заводу.

 

 

ПРИЛОГ

Закон о слободи приступа информацијама alt
Захтјев за приступ информацијама alt
Индекс регистар информација alt

Вијести


oprema.jpg
19.5.2017. --- Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа у протеклом периоду набавио је рачунарску Опширније...
drina_pogled_sa_trnovca.JPG
16.2.2017. --- Јавна расправа о Нацрту закона о Националном парку ''Дрина'' одржаће се 13. марта 2017. године са почетком у 12 часова у Опширније...
image-0-02-05-8ada17345556366108e2aecc4e96a8a2758f3a6ea597ddbda504b648dfe20beb-V.jpg
19.1.2017.  У уторак, 17. 01. 2017. године одржан је први састанак стручног тима за израду Уредбе о строго заштићеним и заштићеним Опширније...

sjediste

topola cover1

 dozvole 6

           znak zastite prirode2

amblemvel

 

 

e-kultura1

finansiranje

informacije