o zavodu

Приједлог Одлуке о проглашењу Заштићеног станишта "Громижељ"

ПДФШтампаЕл. пошта

 2.11.2017. ---

На Порталу Владе Републике Српске, односно Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију објављено је обавјештење о стављању на јавни увид Приједлога Одлуке о проглашењу Заштићеног станишта „Громижељ“ и  Студије за проглашење заштићеног подручја са картографским прилозима.

Документи су доступни на линку:

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mgr/PAO/Pages/Javni_uvid_-_zastita_prirode.aspx

Студију је, према одредбама Закона о заштити природе ("Службени гласник Републике Српске" бр. 20/14) израдио Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа. Подручје предложено за заштиту налази се на територији града Бијељина, у близини ушћа Дрине у Саву и простире се на површини од 831,3 хектара. Основне вриједности подручја су: станиште ријетке и угрожене врсте рибе мргуде (Umbra krameri), станиште птица: еје мочварице (Circus aeruginosus), црне роде (Ciconia nigra), црвене чапље (Ardea purpurea) и мале бијеле чапље (Egretta garzetta), као и станиште угрожених биљних врста: ребратице (Hottonia palustris), мочварне папрати (Telypteris palustris), жутог локвања (Nuphar luteum) и реликтне врсте мочварне жаре (Urtica kioviensis).

Gromizelj Laketica vir

 

Вијести


np_sutjeska_tabla.jpg
 16.1.2018. --- Усвојен је још један подзаконски акт из домена Закона о заштити природе - Правилник о начину обиљежавања Опширније...
drina_pogled_sa_trnovca.JPG
Проглашењем Националног парка „Дрина“ Република Српска је добила ново заштићено подручје природе. Национални парк Опширније...
Gromizelj_Laketica_vir.JPG
 2.11.2017. --- На Порталу Владе Републике Српске, односно Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Опширније...

sjediste

javne nabavke

topola cover1

 dozvole 6

           znak zastite prirode2

amblemvel

 

 

e-kultura1

finansiranje

informacije