o zavodu

Национални парк „Дрина“ - ново заштићено подручје у Републици Српској

ПДФШтампаЕл. пошта

Проглашењем Националног парка „Дрина“ Република Српска је добила ново заштићено подручје природе. Национални парк налази се на територији општине Сребреница и захвата површину од 6.315,32 хектара.

Заштита подручја извршена је на основу Закона о Националном парку „Дрина“ и  Студије за проглашење заштићеног подручја - НП "Дрина" који је усвојила Народна скупштина Републике Српске на јунском засједању. Студију је, према одредбама Закона о заштити природе ("Службени гласник Републике Српске" бр. 20/14) израдио Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа. Закон о НП „Дрина“ објављен је у „Службеном гласнику Републике Српске" бр. 63/17 од 4. јула 2017. године.

НП „Дрина“ је 19. заштићено подручје у Републици Српској и треће у категорији националног парка, након Сутјеске и Козаре. Површина под заштитом сада износи 27.972,35 хектара, што је удио од 1,13% од укупне површине Републике Српске.

Основне вриједности Националног парка „Дрина“ су станишта ендемичних и реликтних биљних врста, прије свега Панчићеве оморике те клисурасто-кањонска долина ријеке Дрине и њених притока. Ово подручје чини јединствени комплекс, односно дио динарске Старовлашко-рашке висије.

Клисурасто-кањонска долина ријеке Дрине на појединим мјестима има одлике кањона са стрмим, вертикалним странама. Најмаркантнија је на ушћу Црног потока гдје максимална дубина кањона износи 976 метара. По својим димензијама и специфичном правцу пружања клисурасто-кањонска долина Дрине је јединствена и као таква једна од најзначајнијих ријечних долина у Републици Српској, али и у цијелом појасу Динарида. Веома значајна и маркантна је клисурасто-кањонска долина Црног потока чије извориште се налази на преко 1100 метара надморске висине и након само 6 километара тока до ушћа у Дрину савлађује пад од преко 800 метара.

Изузетној вриједности подручја доприноси присуство Панчићеве оморике (Picea omorika), која је ендемична и терцијарно реликтна врста. Некада је ова врста била широко распрострањена у Европи, а данас је њен ареал ограничен на простор око средњег тока Дрине. У Босни је распрострањена на подручју општина Рогатице, Сребренице, Фоче, Чајнича и Вишеграда. Најразвијеније популације Панчићеве оморике су присутне на више локалитета (Гостиља, Столац, Радомишља, Жепа, Гвозна), а у Србији опстаје и расте на планини Тари гдје је заштићена у оквиру Националног парка „Тара“.

Пукотине кречњачких стијена у кањону ријеке Дрине представљају станишта гдје је присутан највећи број врста ендемичног и реликтног карактера (стенохорични, мезохорични и еурихорични ендеми; палеоендеми и неоендеми; мезозојски, терцијарни, глацијални и ксеротермски реликти). Нешто мањи број је присутан на кречњачким сипарима, а незнатан број у мезофилним и хигрофилним шумама. Поред оморике значају биодиверзитета доприноси присуство ендемичне врсте дервентанског различка (Centaurea incompta subsp. derventana) која са Edraianthus jugoslavicus, Daphne malyanaи Sesleria tenuifolia граде заједнице ендемичног карактера (Edraiantho jugoslavici - Centauretum derventanae, Centaureo derventanae - Daphneetum malyanae и Centaureo derventanae - Seslerietum tenuifoliae).

Изузетан диверзитет флоре се огледа у присуству око 635 такса васкуларне флоре.

Такође, диверзитет фауне на подручју Националног парка „Дрина“ је изузетно вриједан. Посебно значајне врсте су мрки медвјед (Ursus arctos), дивокоза (Rupicapra rupicapra) и сури орао (Aquilachrysaetos).

Прилог:

Закон о Националном парку "Дрина" ("Службени гласник РС" бр. 63/17)

Фотографије:

drina pogled sa trnovca staniste panciceve omorike u dolin crnog potoka drina sa vidikovca bijele vode selo luka stari grad klotijevac dolina crnog potoka

 

Прегледна карта:

Pregledna karta

Вијести


np_sutjeska_tabla.jpg
 16.1.2018. --- Усвојен је још један подзаконски акт из домена Закона о заштити природе - Правилник о начину обиљежавања Опширније...
drina_pogled_sa_trnovca.JPG
Проглашењем Националног парка „Дрина“ Република Српска је добила ново заштићено подручје природе. Национални парк Опширније...
Gromizelj_Laketica_vir.JPG
 2.11.2017. --- На Порталу Владе Републике Српске, односно Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Опширније...

sjediste

javne nabavke

topola cover1

 dozvole 6

           znak zastite prirode2

amblemvel

 

 

e-kultura1

finansiranje

informacije