Јавна расправа о Нацрту закона о НП "Дрина" у Сребреници

Штампа

16.2.2017. ---

Јавна расправа о Нацрту закона о Националном парку ''Дрина'' одржаће се 13. марта 2017. године са почетком у 12 часова у сали Скупштине општине Сребреница. Нацрт  закона  објављен  је  на интернет страници Владе Републике Српске http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mgr/media/vijesti/Pages/Javna-rasprava-o-Nacrtu-zaona-o-Nacionalnom-parku-Drina.aspx

Овим законом уређују се границе, зоне и режими заштите, питања управљања, заштите и развоја Националног парка „Дрина“ на површини од 6.315 хектара. Национални парк је подручје изузетних природних вриједности, које чини клисурасто-кањонска долина ријеке Дрине као једна од најзначајнијих ријечних долина Републике Српске, са бројним стаништима ендемичних и реликтних биљних врста, те изузетним диверзитетом флоре и фауне, које је намијењено очувању постојећих природних вриједности и ресурса, укупне пејзажне, геолошке и биолошке разноврсности, као и задовољењу научних, образовних, духовних, естетских, културних, туристичких, здравствено-рекреативних потреба и осталих активности у складу са начелима заштите природе и одрживог развоја.

 

drina pogled sa trnovca