o zavodu

Заштићена Парк-шума "Слатина"

ПДФШтампаЕл. пошта

22.8.2016. ---

Парк-шумаСлатина“ постала је ново заштићено подручје, објављивањем Одлуке о проглашењу Парк-шуме "Слатина" ("Службени гласник Републике Српске" бр. 67/16). Укупно је у Републици Српској заштићено 18 подручја на површини од 21 657,03 хектара или 0,9% од укупне територије. Заштићено природно добро се налази на територији општине Лакташи на површини од 35,73 хектара и прво је подручје које је заштићено као "парк шума", односно друго подручје у категорији VI - заштићено подручје са одрживим коришћењем природних ресурса.

Парк-шума "Слатина" представља комбинацију природне и створене вриједности. Већи дио комплекса чини природна састојина букве и храста китњака, а мањи дио је вјештачки формирана састојина црног бора. Карактеришу је очувани шумски екосистеми, великa пејзажнa вриједност, повољне морфолошке каратеристике терена које омогућавају коришћење простора у сврху одмора и рекреације, богатство хидрологије, рељефа, атрактивност ширег и ужег подручја, лака доступност. На подручју Парк шуме Слатина идентификовано је 70 биљних таксона од којих су неке врсте предмет домаће и међународне заштите. У самом комплексу и околини евидентирано је 70 врста птица.

Стручну основу - студију за проглашење заштићеног подручја израдио је Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа. Иницијативу за заштиту подручја Слатине надлежном Министарству поднио је Завод за физикалну медицину и рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“ коме је актом о заштити повјерено управљање природним добром.

 

Прилог:

Одлука о проглашењу Парк-шуме "Слатина"

 

Фотографије:

 

park suma  slatina naslovna  slatina 1  slatina 2 slatina 3  slatina 4

 

Вијести


np_sutjeska_tabla.jpg
 6.11.2017. --- На интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске објављено је Опширније...
Gromizelj_Laketica_vir.JPG
 2.11.2017. --- На Порталу Владе Републике Српске, односно Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Опширније...
drina_pogled_sa_trnovca.JPG
11.9.2017. --- Проглашењем Националног парка „Дрина“ Република Српска је добила ново заштићено подручје природе. Опширније...

sjediste

javne nabavke

topola cover1

 dozvole 6

           znak zastite prirode2

amblemvel

 

 

e-kultura1

finansiranje

informacije