o zavodu

Актуелности из Одјељења за заштиту природе III-2015

ПДФШтампаЕл. пошта

23.12.2015. ---

 Започета теренска истраживања подручја Слатине у Лакташима

Стручни тим Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа, на захтјев Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију у септембру је започео теренска истраживања подручја Слатине. Ово подручје представља комбинацију природне и створене вриједности. Већи дио комплекса чини природна састојина букве и храста китњака, а мањи дио је вјештачки формирана састојина црног бора. Карактеришу је очувани шумски екосистеми, великa пејзажнa вриједност, повољне морфолошке каратеристике терена које омогућавају коришћење простора у сврху одмора и рекреације, богатство хидрологије, богатство рељефа, атрактивност ширег и ужег подручја, лака доступност.

Са прикупљеним теренским подацима и на основу стручне документације, Завод у складу са одредбама Закона о заштити природе приступа изради стручне основе – студије заштите, којом ће, поред издвајања основних вриједности подручја бити установљене зоне и мјере заштите и предложена категорија заштићеног подручја. На приједлог Завода, у надлежном министарству одржан је састанак интересних страна са циљем усаглашавања питања везана за начин управљања, управљача и других отворених питања у процедури заштите подручја Слатине.

 Slatina

Фотографија 1: комплекс Слатине

 

У Сарајеву презентовани иновативни алати за извјештавање према конвенцијама из области животне средине

У Сарајеву је 27. октобра 2015. године у организацији Програма Уједињених народа за животну средину (УНЕП) одржан састанак у оквиру пројекта ”Развој капацитета за интеграцију глобалних обавеза из области заштите животне средине у државне политике и развој процеса доношења одлука“ којем је присуствовао и представник Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа. Учесницима је представљен напредак пројекта и преглед могућих рјешења за успостављање Информационог система за управљање животном средином, уз презентацију начина његовог коришћења.

Пројекат, који спроводе Програм Уједињених народа за животну средину (УНЕП) и Глобални фонд за животну средину (ГЕФ), почео је у новембру 2014. године и трајаће 3 године. Основни циљ пројекта је да унаприједи систем прикупљања података и извјештавања о животној средини у БиХ према три Рио конвенције –Конвенције о биолошкој разноликости УН – UNCBD, Оквирне конвенције УН о климатским промјенама – UNFCCC и и Конвенције УН за борбу против дезертификације- UNCCD. Такође, циљ пројекта је формирање основног сета индикатора за ове три конвенције уз транспарентан систем извјештавања и проток података о животној средини. За Завод је посебно интересантна Конвенција о биолошкој разноликости јер се директно тиче надлежности које нам припадају, према Закону о заштити природе („Службени гласник РС“ бр. 20/14).  

 unep sarajevo

 Фотографија 2: састанак у Сарајеву

 

Радионица о заштити човјечје рибице у Словенији

Тематска радионица о заштити човјечје рибице (Proteus anguinus) одржана је 12. децембра 2015. године у мјесту Видем у Словенији. Догађај је организовао Јамски лабораториј „Тулар“ из Крања уз учешће стручњака из неколико земаља, међу којима су били и представници Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа. На радионици су размијењена искуства о проблемима заштите ове ријетке и угрожене животињске врсте. Презентовани су резултати пројекта „Нове методе детекције присуства човјечје рибице (Proteus anguinus) користећи ДНК методологију“ који је водио Јамски лабораториј „Тулар“, а Завод је био партнер на територији Републике Српске и Босне и Херцеговине.

 proteus radionica

Фотографија 3: радионица у Видему

 

Радионица Европске агенције за животну средину у Копенхагену

Радионица Европске информационе и посматрачке мреже за животну средину (Eionet) о процјени стања биодиверзитета, екосистема и индикаторима за њихово праћење одржана је у Копенхагену, у просторијама Европске агенције за животну средину, 19. и 20. новембра 2015. године. На радионици је представљен Извјештај о стању природе у Европи, за период од 2007. до 2012. године. То је до сада највећи и најсвеобухватнији извјештај у којем је представљен конзервациони статус, трендови, дистрибуција и фактори угрожавања за више од 1600 биљних и животињских врста и о 231 станишном типу, распрострањених у 9 биогеографских региона. Такође, представљен је извјештај о степену реализације задатака дефинисаних у ЕУ стратегији о биодиверзитету до 2020. године. Окосница радионице била је дискусија о примјени алата за праћење стања биодиверзитета, процјени екосистемских сервиса и индикаторима.

ev agencija za zivotnu sredinu kopenhagen radionica

Фотографије 4 и 5: сједиште Европске агенције за животну средину у Копенхагену и детаљ са радионице

 

 

Вијести


np_sutjeska_tabla.jpg
 16.1.2018. --- Усвојен је још један подзаконски акт из домена Закона о заштити природе - Правилник о начину обиљежавања Опширније...
drina_pogled_sa_trnovca.JPG
Проглашењем Националног парка „Дрина“ Република Српска је добила ново заштићено подручје природе. Национални парк Опширније...
Gromizelj_Laketica_vir.JPG
 2.11.2017. --- На Порталу Владе Републике Српске, односно Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Опширније...

sjediste

javne nabavke

topola cover1

 dozvole 6

           znak zastite prirode2

amblemvel

 

 

e-kultura1

finansiranje

informacije