Зборник Шесте регионалне конференције о интегративној заштити

ПДФШтампаЕл. пошта

 

Zavod_znak

 

Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа Републике Српске

 

ЗБОРНИК

Шесте регионалне конференције о интегративној заштити

 

Бањалука, 2011.

Издавач:

Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа
Републике Српске

За издавача:
Горан Милојевић

Главни и одговорни уредник:
Светлана Шиљеговић

 

Редакција:
Светлана Шиљеговић
др Вјекослава Санковић Симчић
мр Милица Котур
Јелена Савић
Небојша Милићевић

 

Лектор:
Јованка Борић
 
Преводилац
Бранка Кременовић

Компјутерска обрада:
Светлана Шиљеговић

Штампа:
Aтлантик ББ, Бањалука

За штампарију:
Бранислав Галић

 

Шеста регионална конференција
о интегративној заштити

ИНТЕГРАЦИЈА СТАРО - НОВО У ЗАШТИТИ, РЕСТАУРАЦИЈИ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈИ

 

Бањалука, 4. новембар 2011.

 

Садржај

 

Уводна ријеч   3
1. КРИТЕРИЈУМИ ИЗБОРА ПРИМЈЕРЕНИХ МЕТОДА У ИНТЕГРАЦИЈИ СТАРО - НОВО
САВРЕМЕНИ РЕСТАУРАТОРСКИ ПРИНЦИПИ И ЊИХОВА ПРИМЈЕНА
 
проф. др Вјекослава САНКОВИЋ СИМЧИЋ КРИТЕРИЈУМИ ИЗБОРА ПРИМЈЕРЕНИХ МЕТОДА У ИНТЕГРАЦИЈИ СТАРО - НОВО 9
Бранка ШЕКАРИЋ
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ, БЕОГРАД
19
проф. др Жива ДЕУ
УНИВЕРЗИТЕТ У ЉУБЉАНИ, АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
36
2. ИНТЕГРАЦИЈА СТАРО - НОВО У КУЛТУРНО - ИСТОРИЈСКИМ ЦЈЕЛИНАМА  
Борут ЈУВАНЕЦ
УНИВЕРЗИТЕТ У ЉУБЉАНИ, АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
51
др Јосип КОРОШЕЦ РЕЛАТИВНО У ОДНОСУ СТАРО - НОВО У РЕСТАУРАТОРСКОЈ ПРАКСИ 65
проф. др Феђа КОШИР
УНИВЕРЗИТЕТ У ЉУБЉАНИ, АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
76
мр Богдан ЈАЊУШЕВИЋ
ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ НОВИ САД
85
Интерполације у заштићеним просторним културно-историјским целинама  
Елена ВАСИЋ ПЕТРОВИЋ, Александра МИРИЋ
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ НИШ
92
Ирма ХУИЋ
ХРВАТСКИ РЕСТАУРАТОРСКИ ЗАВОД
103
Мариа СИЛАЂИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА, ДЕПАРТМАН ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ, НОВИ САД
124
3. ИНТЕГРАЦИЈА СТАРО - НОВО НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИМ ГРАЂЕВИНАМА  
Милка КРСТИВОЈЕВИЋ, Ненад КРСТИВОЈЕВИЋ
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ВАЉЕВО
139
мр Драгица ЈОВАНОВИЋ, Светлана РИСТИЋ
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ БЕОГРАД, МИНИСТАРСТВО ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
148
4. ИНТЕГРАЦИЈА СТАРО - НОВО НА АРХЕОЛОШКИМ ЛОКАЛИТЕТИМА  
мр Марко НИКОЛИЋ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
165
др Александар АТАНАСОВ АНТОНОВ
СОФИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ ОХРИДСКИ
177
Радомир ИЛИЋ
ЦЕНТРАЛНИ ИНСТИТУТ ЗА КОНЗЕРВАЦИЈУ У БЕОГРАДУ
187
БИОГРАФИЈЕ 197

 

 

amblemvel

 

 

e-kultura1

finansiranje

informacije